Duurzaam effectieve onderwijsverbetering

 
Wij gaan voor duurzame onderwijsverbetering en effectieve besteding van de Lestijd.
 
In de hectiek van uw vele ontwikkeltrajecten helpen wij u samenhang te creëren en te bepalen waar en hoe de meest waardevolle progressie geboekt kan worden. Geen hypes, maar zorgvuldige en effectieve ontwikkeling van uw onderwijs.
 
Daarbij proberen we altijd zoveel mogelijk rekening te houden met de werkdruk van de leerkracht en met de druk van de vele leerdoelen en ambities op het lesprogramma. Want dat alles heeft veel invloed op de kwaliteit van het onderwijs.
 

Onze hulp levert zowel ‘quick wins’ en ‘eye openers’ op als structureel verbeterd onderwijs dankzij duurzame verbeterprocessen. Onze belangrijkste peilers daarvoor zijn veelzijdigheid in leren (door te variëren in instructievormen) en eigenaarschap van het leren (waarbij bewustzijn van het eigen leerproces en autonome motivatie vergroot wordt).
 
Diep leren en breed ontwikkelen bereik je volgens ons niet met één instructiemodel. Variatie daarin levert veel meer op. Bewust kiezen voor de manier van leren (en begeleiden daarvan) is de belangrijkste factor voor succes. Die keuze kan elke keer weer anders zijn, afhankelijk van de situatie, het onderwerp, het stadium van een leerproces, enz. Meer hierover kunt u lezen op de pagina ‘instructievormen’.
 
Daarnaast zijn wij van mening dat autonome motivatie (vanuit de leerling zelf), inzicht in het leerproces en eigenaarschap de kwaliteit van leren verhoogt. Leerlingen raken veel meer betrokken bij hun eigen leerproces, leren meer gericht en dus effectiever. Meer hierover kunt u lezen op de pagina ‘eigenaarschap’.
 
In onze begeleiding vinden wij maatwerk belangrijk. Geen kant-en-klare trainingen, maar precies dat wat uw team nodig heeft! Daarom komen we altijd eerst persoonlijk bij u langs. Dit is gratis en vrijblijvend!

 

Wilt u weten of Lestijd Onderwijsadvies u kan helpen?

 
Neem dan contact met ons op. We komen graag vrijblijvend bij u langs om te bespreken of we iets voor u kunnen betekenen. 
Wilt u ons liever eerst beter leren kennen zonder direct het gesprek aan te gaan? Lees gerust eerst meer op deze website. U kunt zich ook inschrijven voor onze e-zine. U ontvangt dan regelmatig handige tips en artikelen.
 
Een voorbeeld van tips uit zo’ e-zine vindt u hieronder:
 


 

Orde houden zonder dwingende taal

In mijn workshops over autonome motivatie kom ik het vaak tegen: dwingende taal wordt als onmisbaar instrument gezien om de orde te handhaven. Als kinderen niet vanzelf meedoen, dan wil je toch niet de discussie aan gaan? Dat kost te veel tijd! Je wilt gewoon dat ze nu meteen doen wat nodig is.
 
Autonome motivatie is een begrip uit de determinatietheorie. Autonome motivatie betekent dat iemand iets doet vanuit eigen drijfveren. Dat kan zijn: intrinsieke motivatie (omdat iemand het gewoon leuk of interessant vindt) of geïdentificeerde motivatie (omdat iemand de persoonlijke zinvolheid inziet). Autonome motivatie heeft positieve gevolgen voor het leren.
 
Een van de manieren die een leerkracht kan gebruiken om die autonome motivatie te bevorderen is het gebruik van autonomie ondersteunende taal. Dit is niet controlerend of dwingend (‘je moet’; ‘ik verwacht’), maar uitnodigend, informerend, overleggend (‘je mag’; ‘je kunt’). In veel situaties lukt het leerkrachten wel om deze manier van communiceren toe te passen. Maar in situaties waarin ‘orde houden’ een rol speelt wordt het als lastig ervaren. Wanneer ik daarover doorvraag dan blijkt het vooral te gaan om situaties waarin de snelheid van de les in het geding komt. Betrokkenheid (en dus luisteren en meedoen) kan namelijk vergroot worden door de autonome motivatie te bevorderen, maar de snelheid waarmee men klaar gaat zitten, stil is of iets pakt wil ook bij betrokken leerlingen
 
In het zoeken naar een oplossing ben ik geïnspireerd door ‘Teach like a Champion’ (techniek 30). Daarin wordt het belang van de snelheid van overgangen besproken (je zou zo 35 extra uren per schooljaar meer kunnen hebben, waarin je je leerlingen iets kon leren). Vervolgens wordt uitgelegd hoe je dit kunt bereiken door het aanleren en oefenen van procedures.
 
Om dit op een autonomie ondersteunende manier te doen, zou je met de leerlingen het belang van de snelheid van overgangen kunnen bespreken (dan zien ze de zinvolheid in om dit te verbeteren). Vervolgens spreek je met welke handelingen veel tijd verloren gaat en hoe dat op een snelle manier zou moeten gaan (door hun mening te betrekken versterk je hun gevoel van autonomie). Vervolgens stel je voor om dit met de leerlingen te oefenen (dat vinden ze vaak leuk). Ten slotte spreek je een signaal af (kan ook een woord zijn) dat jij geeft om de leerlingen deze procedure uit te laten voeren (dan hoef je geen dwingende taal te gebruiken). Evalueer dit regelmatig en laat zien wat het oplevert.
 
Probeer het eens uit. Dan zal je zien dat het echt werkt!
 

 

 
lestijdboek-klein 

 

Ja, stuur mij het gratis e-boek ‘Omgaan met verschillen’ en schrijf mij in voor de e-zine!

 

 

 

Na bevestiging van uw e-mailadres ontvangt u het gratis e-boek in uw inbox.

 

Daarnaast ontvangt u één keer per maand het inspirerende e-zine van Lestijd Onderwijsadvies, met praktische en toepasbare tips om de lestijd of uw werktijd buiten de lestijd beter te benutten.

 

We respecteren uw e-mail privacy. U kunt eenvoudig afmelden. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.