Over lestijd.

Lestijd Onderwijsadvies wil een bijdrage leveren aan kwalitatief beter onderwijs. Daarbij richt zij zich specifiek op het vergroten van de efficiëntie (didactisch en organisatorisch) in het primair onderwijs.
 
Didactische efficiëntie heeft betrekking op het leerrendement en richt zich dus op een effectieve besteding van de lestijd. Een hoger leerrendement heeft tot gevolg dat er in de beperkte lestijd meer bereikt kan worden. Leerdoelen worden eerder behaald en er is minder tijd nodig voor herhaling. Er zijn meerdere manieren om de didactische efficiëntie te verhogen. Deze hebben betrekking op de didactische vaardigheden van de leerkrachten en op de manier waarop het onderwijs wordt vormgegeven. Wanneer de pedagogische vaardigheden en de motivatie van de leerkracht voldoende zijn, dan is hoge didactische efficiëntie volgens Lestijd altijd mogelijk.
 
Organisatorische efficiëntie is ondersteunend voor het primaire proces. Dit kan direct of indirect. Directe ondersteuning is gericht op het efficiënter maken van de organisatie van de klas en de les. Indirect kan het primaire proces ondersteund worden door meer tijd voor het primaire proces te creëren. Bij dit laatste moet men denken aan het verhogen van de efficiëntie bij vergaderingen, werkgroepen, informatiebeheer, communicatie en persoonlijk functioneren. Om beide soorten efficiënte te verbeteren levert Lestijd advies, training, begeleiding en zelf ontwikkelde software aan scholen uit het primair onderwijs.
 

Onze werkwijze

 

In onze werkwijze zijn wij flexibel en veelzijdig, want uw wensen staan voorop. We kunnen heel uitvoerig en hoogstaand werk leveren met advies en training volledig op maat gemaakt voor uw school. Dat kan nuttig zijn en in sommige situaties is dat ook echt nodig. Aan zulk maatwerk zit wel een prijskaartje. Daarom proberen we ook voordelige oplossingen te bieden: we zijn bezig om zelfstudiemateriaal te ontwikkelen dat we digitaal aan kunnen leveren. Zelfs als u dan toch aanvullend advies of een training van ons wilt, zult u nog steeds voordeliger uit zijn. Ook hebben we een methode ontwikkeld waarmee we snel en voordelig een doeltreffende analyse maken van uw school om een adviesrapport aan te kunnen bieden over de mogelijkheden om de efficiëntie in uw schoolorganisatie en didactiek te verbeteren. Ten slotte houden we u met onze gratis nieuwsbrief regelmatig op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en geven we gratis tips.

 

Onze klanten

 

Lestijd onderwijsadvies werkt met realistische onderwijsmensen die beseffen dat de kwaliteit van onderwijs mede afhankelijk is van de efficiëntie van de hele onderwijsorganisatie en de kwaliteit van elke leerkracht. Onze klanten willen het leerrendement van hun onderwijs verhogen en de dynamiek van het team aan leerkrachten verbeteren. Natuurlijk begrijpen zij dat een bepaalde bevlogenheid onontbeerlijk is voor het vak, maar zij schuwen niet om dit te combineren met een rationele benadering, waarbij wetenschappelijke kennis en een zakelijke aanpak een rol spelen. Directeuren, managers en leden van werkgroepen van scholen benaderen ons om een studiedag te organiseren of om onderzoek te doen naar de efficiëntie in de school om daar vervolgens advies over te geven. Daarnaast werken wij ook voor bestuursleden en stafmedewerkers voor advies met betrekking tot beleidsontwikkeling. Individuele leerkrachten nemen ook het initiatief om te achterhalen wat Lestijd kan betekenen voor hun school of voor hun persoonlijke ontwikkeling.

 

lestijdboek-klein

Ja, stuur mij het gratis e-boek ‘Omgaan met verschillen’ en schrijf mij in voor de e-zine!

Na bevestiging van uw e-mailadres ontvangt u het gratis e-boek in uw inbox.

 

Daarnaast ontvangt u één keer per maand het inspirerende e-zine van Lestijd Onderwijsadvies, met praktische en toepasbare tips om de lestijd of uw werktijd buiten de lestijd beter te benutten.

 

We respecteren uw e-mail privacy. U kunt eenvoudig afmelden. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.