Veel leerkrachten kunnen efficiënter werken

Leerkrachten zijn harde werkers. Daar staan ze om bekend. Ze maken vaak lange dagen en regelmatig werken ze ook nog thuis. Tijdens werk komt er veel op hen af. Ouders, leerlingen en collega’s verwachten veel van hen. En ondanks alle werkdruk zijn ze genoodzaakt om altijd positief te blijven, want dat is pedagogisch en sociaal verantwoord.

 

Leerkrachten zijn geen managers.

Van leerkrachten worden zeer uiteenlopende kwaliteiten verwacht. Naast de vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kwaliteiten (waar ze voor opgeleid zijn) moeten leerkrachten in staat zijn om een uitvoerige administratie te voeren en projecten te organiseren (waar ze niet voor opgeleid zijn).

Veel managementvaardigheden zijn dus nodig, maar niet aangeleerd. Maar zou iemand die het wel heeft geleerd, als een goede office manager uit het bedrijfsleven, de administratieve werkzaamheden van leerkrachten efficiënter uitvoeren? Zou een goede projectmanager werkgroepen in een school anders aanpakken? Waarschijnlijk wel, maar niet zomaar. Een basisschool is anders dan een kantoor of projectbureau. De organiserende taken van een leerkracht zijn nauw verweven met de vakinhoudelijke werkzaamheden. Dat is dus niet zomaar door een buitenstaander over te nemen.

 

Veel leerkrachten moeten nog leren om efficiënter te werken.

Ze hebben dit nooit geleerd op een Pabo. De expertise van deskundige managers kan hierbij goed gebruikt worden. Vooral wanneer deze deskundige managers ook ruime ervaring hebben in het onderwijs. Bij Lestijd Onderwijsadvies bent u daarvoor aan het juiste adres. Ervaring met en kennis over organisatorische efficiëntie zijn vertaald naar het onderwijs. Hierdoor zijn heldere en bruikbare theorieën ontwikkeld over de benodigde vaardigheden voor leerkrachten, en over de inrichting van de organisatie. Hiermee kan uw school structureel efficiënter gemaakt worden.

 

Hoe wordt uw school organisatorisch efficiënt?

De onderlinge communicatie in het team wordt beter gestroomlijnd.

Iedereen heeft zijn voorkeur voor een manier van communiceren. De één wil liever alles mondeling bespreken, de ander per mail en weer een ander via een forum. Ook het verstrekken van informatie kan op verschillende manieren gebeuren. Dit maakt de onderlinge communicatie complex en dus minder efficiënt. Ook emoties kunnen communicatie complex maken als er geen professionele cultuur is. Hoe en wanneer met elkaar gecommuniceerd wordt moet dus worden gestroomlijnd.

 

Leerkrachten leren vaardigheden in projectmanagement aan.

Op de Pabo hebben ze dit niet geleerd. Zonder deze vaardigheden zijn ze vaak veel tijd kwijt aan werkgroepen en innovaties. De kwaliteit van het resultaat van een werkgroep is niet altijd optimaal. Ook andere leerkrachten lijden daar onder, als niet helder voor hen is wat vanuit een werkgroep van hen verwacht wordt.

De efficiëntie en kwaliteit van werkgroepen kan verbeterd worden als er meer stapsgewijs en doelgericht gewerkt wordt. Leerkrachten hoeven hiervoor niet het wiel opnieuw uit te vinden. Ze kunnen gebruik maken van de vele kennis en ervaring die er over projectmanagement al bestaat en die Lestijd Onderwijsadvies vertaald heeft naar het basisonderwijs.

 

Elke leerkracht leert de principes van timemanagement te beheersen.

Timemanagement is gericht op het omgaan met tijdbeleving en werkdruk en op het stellen van prioriteiten. Dit biedt een basishouding die nodig is om vervolgens efficiënter te kunnen gaan werken.

 

Klassenmanagement wordt verder ontwikkeld.

Veel leerkrachten beheersen het traditionele klassenmanagement prima, maar beseffen niet dat het tegenwoordig efficiënter kan o.a. door gebruik te maken van handige software. Daarnaast hangt het efficiënt organiseren van de lessen nauw samen met didactische keuzes. Dit onderwerp heeft dan ook veel raakvlakken met didactische efficiëntie, maar de organisatorische aspecten hiervan verdienen net zoveel aandacht. Wij zijn ook deskundig om individuele leerkrachten te coachen in het verbeteren van het klassenmanagement als ze zelf niet inzien waarin ze tijdwinst kunnen behalen.

 

De communicatie tussen scholen en ouders wordt efficiënter georganiseerd.

Met een software applicatie als ‘Schoudercom’ (http://www.schoudercom.nl) wordt met gemak de kwaliteit, de intensiteit en de efficiëntie verhoogd. Naast Schoudercom (waar wij nauw mee samenwerken) zijn er veel vergelijkbare software applicaties. Wij bevelen Schoudercom aan omdat wij vinden dat deze software het beste geschikt is voor het basisonderwijs.

 

De inzet van ouders wordt beter benut.

Dit kan het beste als er een gedegen beleid is met betrekking tot ouderbetrokkenheid. De uitvoering van een dergelijk beleid lijkt tijd te kosten, maar het levert uiteindelijke veel tijdwinst op. Bovendien heeft onderzoek aangetoond dat een goede ouderbetrokkenheid de kwaliteit van het onderwijs bevordert.

Verder zijn er nog veel kleine veranderingen die grote invloed kunnen hebben op de organisatorische efficiëntie.

Zo kunnen gezamenlijke bestanden logischer en meer consistent geordend en beheerd worden, kan er gebruik gemaakt worden van gedeelde ‘to do lists’, van fora en digitale rapporten. Vele nieuwe software is ondertussen veel gebruiksvriendelijker dan de huidige gebruikte programma’s en ondersteunen het efficiënt werken van leerkrachten veel beter.

 

Verbeter de organisatorische efficiëntie op uw school

Lestijd Onderwijsadvies kan u op drie manieren helpen om de organisatorische efficiëntie te vergroten:

1. Het maken van een efficiëntiescan om te bepalen hoe de didactische- en organisatorische efficiëntie op uw school vergroot kan worden.

2. Het bieden van training en begeleiding.

3. ‘Train de trainer’ lespakketten voor één of meerdere professionals van uw school die zich specialiseren in een onderwerp om vervolgens zelf zijn collega’s daarin te kunnen trainen en begeleiden.

In veel gevallen blijkt een combinatie van de drie manieren het meest effectief te zijn, maar vaak ook geeft één manier al een mooi resultaat.

Bent u geïnteresseerd? Laat u vrijblijvend voorlichten over de mogelijkheden voor uw school.

 

lestijdboek-klein

Ja, stuur mij het gratis e-boek ‘Omgaan met verschillen’ en schrijf mij in voor de e-zine!

Na bevestiging van uw e-mailadres ontvangt u het gratis e-boek in uw inbox.

 

Daarnaast ontvangt u één keer per maand het inspirerende e-zine van Lestijd Onderwijsadvies, met praktische en toepasbare tips om de lestijd of uw werktijd buiten de lestijd beter te benutten.

 

We respecteren uw e-mail privacy. U kunt eenvoudig afmelden. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

 

Vraag een efficiëntiescan aan!