Wat is didactische efficiëntie?

‘Didactische efficiëntie’ is nog een weinig gehoord begrip, maar het zal niet lang duren voordat iedere leerkracht het kent. In het onderwijs wordt de oplossing voor het verminderen van de werkdruk bijna altijd gezocht bij het verhogen van de organisatorische efficiëntie (de manier waarop je je werkzaamheden organiseert). Nu is daar vaak ook veel in te verbeteren en het kan de werkdruk zeker verminderen, maar er is ook een tegenhanger die minsten zo belangrijk is: didactische efficiëntie.
Didactische efficiëntie heeft betrekking op effectieve besteding van de lestijd.

Natuurlijk moet daarvoor de organisatie van de les efficiënt zijn (klassenmanagement), maar bij didactische efficiëntie speelt het leerrendement de belangrijkste rol. Een hoger leerrendement heeft tot gevolg dat er in de beperkte lestijd meer bereikt kan worden. Leerdoelen worden eerder behaald en er is minder tijd nodig voor herhaling. De kwaliteit van het onderwijs wordt beter en de werkdruk minder.

 

Hoe wordt uw onderwijs didactische efficiënt?

 

Effectief differentiëren

Het leerrendement van elke leerling is hoger als er effectief gedifferentieerd wordt.

Michel Verdoorn is dermate deskundig over dit onderwerp dat hij zeer uiteenlopende manieren kan aanbieden om effectief te differentiëren. Lees hierover ook het gratis e-boek ‘Omgaan met verschillen, differentiëren in het basisonderwijs’. Samen met u kunnen we zoeken naar een manier die past bij uw school.

Effectief differentiëren wordt voor iedere leerkracht met gemak haalbaar, doordat Lestijd Onderwijsadvies manieren van differentiëren aanleert die altijd gericht zijn op efficiënt klassenmanagement. Hierover is meer informatie te vinden in het gratis e-boek ‘Omgaan met verschillen, differentiëren in het basisonderwijs’.

 

Effectieve instructie

Vele wetenschappers benadrukken het belang van de kwaliteit van de instructie.

Instructie volgens het directe instructiemodel blijkt het beste middel te zijn om tegemoet te komen aan verschillen.

Dit is in het bijzonder het geval als het onderwijs gericht is op basisvaardigheden op het gebied van lezen, spelling en rekenen in scholen met veel risicoleerlingen.

Leraren die te boek staan als zeer effectief gebruiken verschillende instructievormen.

Dit is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken. Het impliciet directe instructiemodel (een vernieuwde versie van het directe instructiemodel) biedt al meer afwisseling bij de inoefening, maar vakken betreffende wereldoriëntatie en creativiteit lenen zich meer voor andere instructievormen als coöperatief leren, ontwikkelingsgericht leren en zelfgereguleerd leren.

 

Motivatie voor leren

Autonome motivatie heeft een positieve invloed op het leerrendement.

Autonome motivatie is de motivatie vanuit de leerling zelf. Het vergroten van de autonome motivatie door leerkrachten is mogelijk door het vergroten van de sociale verbondenheid, het gevoel van beheersing en het gevoel van autonomie. Naast een aantal praktische verandering in het onderwijs zullen leerkrachten bepaalde pedagogische en didactische vaardigheden moeten aanleren. Lestijd biedt hierin trainingen en begeleiding en een ‘train de trainer’ lespakket aan. Het door Michel Verdoorn ontwikkelde instructiemodel ‘zelfgereguleerd differentiëren’ sluit aan op alle autonomieondersteunende maatregelen.

 

ICT gebruiken als didactisch middel

De mogelijkheden van ICT als didactisch middel zijn enorm groot.

Toch wordt ICT nog vaak als ondersteunend middel gezien voor de leerkracht. Veel educatieve programma’s hebben de mogelijkheid om direct te controleren of de antwoorden goed zijn en om het vervolgtraject daardoor te laten bepalen. Hiermee wordt oefenstof uitstekend aangepast op het beheersingsniveau van elk individu. Ook vinden leerlingen ICT vaak zo leuk dat ze in korte tijd meer oefenen. ICT kan een zeer efficiënte manier zijn om het leerrendement te verhogen als het op de juiste manier wordt toegepast.

Om leerkrachten te helpen bij het maken van keuzes over hoe ICT didactisch ingezet kan worden kan men gebruik maken van het TPACK model.

 

Verbeter de didactische efficiëntie op uw school

Lestijd Onderwijsadvies kan u op drie manieren helpen om de didactische efficiëntie te vergroten:

1. Het maken van een efficiëntiescan om te bepalen hoe de didactische- en organisatorische efficiëntie op uw school vergroot kan worden.

2. Het bieden van training en begeleiding.

3. ‘Train de trainer’ lespakketten voor één of meerdere professionals van uw school die zich specialiseren in een onderwerp om vervolgens zelf zijn collega’s daarin te kunnen trainen en begeleiden.

In veel gevallen blijkt een combinatie van de drie manieren het meest effectief te zijn, maar vaak ook geeft één manier al een mooi resultaat.

Bent u geïnteresseerd? Laat u vrijblijvend voorlichten over de mogelijkheden voor uw school.

 

lestijdboek-klein

Ja, stuur mij het gratis e-boek ‘Omgaan met verschillen’ en schrijf mij in voor de e-zine!

Na bevestiging van uw e-mailadres ontvangt u het gratis e-boek in uw inbox.

 

Daarnaast ontvangt u één keer per maand het inspirerende e-zine van Lestijd Onderwijsadvies, met praktische en toepasbare tips om de lestijd of uw werktijd buiten de lestijd beter te benutten.

 

We respecteren uw e-mail privacy. U kunt eenvoudig afmelden. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

 

Vraag een efficiëntiescan aan!